Activitées 2023

08.01.2023 - 15. Réidener Wanterlaf (Atert-Lycée)
21.02.2023 - Comité-Versammlung (Aula)
03.03.2023 - Präsenz op der AG vun den Aischdall-Leefer
01.04.2023 - Grouss Botz Gemeng Réiden
19.04.2023 - Comité-Versammlung (Ospern)
01.05.2023 - Hellef um Semi-marathon zu Biekerech
24.05.2023 - Generalversammlung (Ospern)
16.09.2023 - Grillfest fir eis Memberen a Personal vum Wanterlaf zu Colpech am AGGL